"Det mest innovative behandlings bord"

På markedet

kontakt

Contact information

Ole Kaare Foeli

0045 28682013

info@body-sds-massage-table.com

Allan Kenneth Paalsson

0045 22854760

Teknisk Specifikation

TEKNISK SPECIFIKATION AF BODY-SDS BRIKS

Briksen kan tilsluttes 230V / 50 Hz med jord. 

Briksen kan direkte betjenes via tilslutningen eller bruges til opladning af eventuelle batterier.

Fjernbetjeningen til briksen kan forprogrammeres 3 faste hukommelser, henholdsvis knap 1-2-3, som kan bringe briksen i stilling.  

Via de 4 tryk i midten af betjeningen.

Briksens egenvægt ca. 100 kg

Briksens længde…… 1700 mm

Briksens bredde……    710 mm

Briksens vandring fra bund til højeste stilling er fra 640 – 1040mm.

Belastningen må ikke overstige 280 kg, fordelt fra centeret på briksen. 

Brugervejledning

1
RISIKO VURDERING / BRUGER VEJLEDNING
For brug af
Body-sds BRIKSEN
———————————–
Body-sds BRIKSEN er et kvalitets produkt. For at imødekomme sikkerheds risiko
skal denne vejledning gennemlæses før brug. Det er brugerens/ ejerens fulde
ansvar at briksen kun bruges efter de foreskrevne regler i den efterfølgende
betjeningsvejledning.
ELEKTRISKE FUNKTIONER
Alle elektriske funktioner kan betjenes via fjernbetjeningen eller den fastfortrådet
håndbetjening.
Briksen tilsluttes 230V / 50 Hz med jord.
Briksen har et selvstændigt batteri back-up, denne udsender en hyletone når
batteriet skal oplades og derfor igen tilsluttes 230V / 50 Hz. Første gang der skal
tilsluttes 230V / 50 Hz skal batteriet fuldt oplades før brug.
Fjernbetjeningen til briksen har 3 faste hukommelser henholdsvis programknap 1 –
2 – 3 som kan bringe briksen i den forprogrammerede indstilling.
Ved rèset af den indbyggede computer i håndbetjeningen køres alle aktuatorer i
minus position, det vil sige:
1. Briksen køres i bundstilling
2. Endestykket køres i bundstilling
3. Hovedgærdet køres i topstilling
4. Vippe på hovedgærdet køres i bund
Ved programmering af de 3 faste indstillingsmuligheder køres aktuatorerne i ønsket
stilling og for at gemme disse indstillinger trykkes S og henholdsvis knap 1 – 2 eller
3.
Med knap A – B – C og D kan man styre briksens stillinger manuelt efter den er
indprogrammeret.
Briksens egenvægt ca. 100 kg.
Briksens min. længde: 1700 mm
Briksens bredde: 710 mm
Belastningen må ikke overstige 280kg fordelt fra centeret på briksen.
12
FODHVILER:
Fodhvileren kan trækkes ud i den ønskede behandlerlængde, dette foregår manuelt
ved at trække ud i fodhvileren og den kan fastlåses i den ønskede position med et
håndtag, der sidder på siden af briksen. Håndtaget skal betjenes ganske let med ca.
100 grams tryk, da dette er rigeligt til at låse.
Op og ned-funktionen foregår med en motor som betjenes af fjernkontrollen.
Den kan bruges når klienten ligger på maven, sådan at man opnår let bøjede knæ
under behandlingen, denne funktion er især god hvis man har klienter med stive
muskler i benene eller dårlige knæ. Højeste løft er 100 mm.
Hvis man ved betjening af fodhvileren skulle få en hånd imellem pladerne, er der
ingen klemningsfare, men hvis det skulle det ske, skal akslen føres tilbage imellem
de 2 plader og føres ind i tophullet.
ARMSTØTTERNEs funktion er at armene ikke glider ud over siderne på madrassen,
disse er monteret på begge sider.
Armstøtternes placering er under madrassen, når de ikke er i brug.
Du frigører armstøttens låseanordning ved at aflaste armstøttepuden med den ene
hånd, den anden hånd trækker den fjederbelastede låseanordning ud, herefter
fjernes samtidig den hånd som du brugte til at frigøre låsemekanismen og armlænet
kan vippes op i selvlåsende position.
Når armstøtterne ønskes tilbage under briksen, holder man med den ene hånd på
armstøtten mens den anden hånd trækker ud i det lille håndtag til låsemekanismen
frigøres, og derefter fører du armstøtten ned til den automatiske låsefunktion under
madrassen.
ARMHVILERNE på hovedgærdet kan vippes ned ved at trække ud i et lille håndtag,
som er fjederbelastet. Samtidig trækkes armhvileren ud imod dig selv. Du fjerner
hånden fra låsen og vipper armhvileren ned til lodret stilling.
Når armhvileren skal op til vandret position (retur) vipper du den op til vandret
stilling og derefter trykker den indtil låsesystemet giver et klik og mærker efter, den
er låst i positionen.
Ved at følge foranstående instrukser, undgår du at få fingrene i klemme.
ADVARSEL:
FOD- og ARMHVILERE samt ARMSTØTTER kan ikke agere som siddeplads for
klienter, det er derfor dit ansvar, at sikre dette ikke forekommer, idet briksens
konstruktion ikke har taget højde for disse belastninger.
23
HÅNDTAGENE til hovedgærdets og fodhvilerens vandrette bevægelse skal ved
låsning af disse bevægelser ikke belastes med mere end 50 til 100 gram, da denne
belastning er rigelig til at låse med.
RENGØRING
Det er vigtigt at bruge de rette ting til at rense og beskytte læderet.
Sprit og sæbe må ikke bruges på læderet, – heller ikke sæbespåner.
Den medfølgende rensnings/ beskyttelseskit består af 2 flasker á 250 ml. som
anbefales til vedligeholdelse af briksens læderbetræk.
Som option kan der bestilles 4 hjul til at flytte briksen rundt med. Det er vigtigt man
ikke har vægt på briksen, når hjulene er sat på, da de ikke er konstruerede til ekstra
vægt. Når hjulene er monteret må du først bruge briksen igen når disse er
afmonteret eller aflastet. Ved sidste aflastning må briksen ikke køres længere ned
end indtil toppen af holderne på transport hjulene.
Som en yderligere option kan 4 diodelys påmonteres under madrassen som lyser
blidt ned på bundpladen. Lyset tændes og slukkes med hurtigt tryk på knap nr. 3 på
fjernbetjeningen.
Prototypens læderbetræk har en stålblå mørk farve. En prisstigning må påregnes
ved valg af andre farver.
Garanti på elektroniske komponenter 18 måneder.
Ved udskiftning eller reparation påregnes transport/ timeløn.
Levering ab.fabrik.
UNDERTEGNEDE BEKRÆFTER AT HAVE GENNEMLÆST BRUGERVEJLEDNINGEN/
RISIKOVURDERINGENS OVENNÆVNTE VILKÅR – OG FORPLIGTER SIG TIL AT
VIDEREFORMIDLE ANSVARET TIL BRUGERE AF BRIKSEN:
Dato,_____________________________ _______________________________
Købers underskrift Sælgers underskrift
34
Købsbetingelser: Kontant ell. leasing
Underskrivelse af købekontrakt ved bestilling.
Ved køb af briks gælder følgende:
———————————————
Tak for din interesse for Body-sds MassageBriksen.
Når du har læst vores informationsmateriale igennem og har besluttet
dig for at købe Body-sds MassageBriksen, kan du aftale nærmere med
produktionsleder Allan Kenneth Pålsson, tlf… , mail:…. og afgive din
ordrebestilling.
Der må forventes 3 mdr.´s leveringstid fra ordreafgivelse til levering.
Ligeledes skal 1/2 af briksens pris + moms overføres til
produktionsværkstedets konto før ordren effektueres og er bindende.
Den sidste 1/2 af prisen betales før levering.
.
4

Multi Media Bar